İSTANBUL KENT KONSEYİ

DEPREM ve AFET ÇALIŞMA GRUBU

TOPLANTISI

TOPLANTI NO: 2021/1

TOPLANTI TARİHİ: 8 OCAK 2021

TOPLANTI YERİ/MECRASI : ÇEVRİM İÇİ

TASLAK GÜNDEM

 1. Gündemin Okunması ve Kabul Edilmesi
 2. Tanışma
 3. Geçmiş Çalışmaların Özetlenmesi
 4. Toplantı Takviminin Düzenlenmesi
 5. Öneriler
 6. Kapanış

Toplantı Notları

 1. Moderatör Elvan Cantekin Taslak Gündemi okudu ve toplantı katılımcılarının görüşüne sundu. Gündem bir değişiklik yapılmadan uygulamaya geçildi.
 2. Çalışma Komitesinde yeni katılan üyeler kendilerini tanıttılar. Eş moderatörler kendilerini tanıttılar.
 3. Modarötör Elvan Cantekin bundan önce Mayıs ve Ağustos aylarında gerçekleşmiş olan iki toplantının tutanaklarını özetleyerek, üyelerin bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağladı
 4. Toplantı takviminin belirlenmesi için görüşmelere başlandı. Moderatör Elvan Cantekin IKK Genel Sekreterliği’nin 9 Ocak 2021 tarihinde bütün çalışma grubu moderatörlerinin katılacağı bir toplantı düzenlediğini ve bu toplantıda IKK Yürütme Kurulu tarafından kabul edilen Çalışma Grupları Yönergesinin tanıtılacağını hatırlatarak, bu gündem maddesinin bir sonraki toplantıda karara bağlanmasını teklif etti. Karşı görüş belirtilmediği için, bu şekilde kabul edildi. Bir sonraki toplantının çok geçikmeden bir hafta onra 15 Ocak 20121 Saat 14:30 yapılması kararlaştırıldı.
 5. Öneriler kısmına geçildi. Üyelerin de uygun görmesi ile;

a. Çalışma grubu üyelerine İBB tarafından geçtiğimiz yıl başında düzenlenen Deprem Çalıştayı Raporunun elektronik kopyasına ulaşabilecekleri link verildi.

b. İlk fırsatta Afet Yönetiminde Temel Kavramlar üzerinde bir ortak dil sağlamak amacıyla kısa bir sunum yapılmasına,

c. Istanbul Büyükşehir Belediyesi’nin değişik birimlerinin afet çalışmaları hakkında Belediye temsilcilerinden bilgi alınmasına. Bu amaçla eş- moderatör Nazım Beyin konu ile ilgilenmesine,

d. İBB bünyesinde katılım stratejisinin belirlenmesi alanında yapılan çalışmalar hakknda İstanbul Planlama Ajansı ve diğer ilgili birimlerin temsilcilerinden bilgi alınmasına,

e. Deprem ve Afet çalışma grubunun Genel Amacı ve 2021 yılı için hedefleri ve beklenen çıktıları konusunda üyelerin görüşlerinin bir sonraki toplantıda ele alınarak bir yol haritasının çizilmesine

karar verildi.

Toplantı 15 Ocak 2021 Cuma günü tekrardan çevrim içi olarak biraraya gelmek üzere sonlandırıldı.

8 OCAK 2021 İSTANBUL KENT KONSEYİ DEPREM ve AFET ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir